Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Beitzah 21

Rabbi Shloime Schwartzberg